Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Νέα Εποχή , Αποκάλυψη και τα θηρία (2)

Πράγματι η Νέα Εποχή ή αλλιώς Νέα Τάξη Πραγμάτων  εγκαινιάστηκε το 33.

και σαφώς η τάξη που προσπαθούν να χαλκεύσουν οι επίγονοι
των σταυρωτών του Κυρίου δεν είναι νέα όπως λένε ,
είναι παλιά όσο και η ανθρωπιά τους.


Με την ανάσταση του Χριστού ξεκίνησε η καινούργια κατάσταση η οποία καταργεί
την εξουσία του αρχηγού των αρχικών δαιμόνων εωσφόρου ,
που μέχρι τότε όριζε και εξουσίαζε τα βασίλεια τις δυναστείες και τις τυραννίες αλλά
και τους ανθρώπους καταπλανούσε με τη βοήθεια των εκπεσόντων δικών του
και των ύστερων δαιμόνων.Ο δράκος ο πυρρός ο μέγας που είχε απορριφτεί από τον Ουρανό στη γη
και είχε καταπλανήσει τους ανθρώπους αποπέμπεται.Τώρα με κομμένη την κεφαλή πια μένει η ουρά του να σπαρταρά αργοσβήνοντας
στους πιστούς του ακόμα ανθρώπους και μέσα από την (λαο)θάλασσα ,
φυλών και εθνών και γλωσσών πολλών,
να ξαναπαίρνει υπόσταση και μορφή εφτακέφαλου θηρίου με δέκα κέρατα ομοιάζοντας με τον αρχικό δράκοντα.