Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Αύξηση και Πλήθυνση

Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο τους είπε :
Αυξάνεστε και Πληθύνεστε …  δίνοντας έτσι και τον τύπο του σταυρού αφού το αυξάνεστε έχει να κάνει με την ουράνια κάθετη πνευματική αύξηση προς τη θεογνωσία και το πληθύνεστε έχει να κάνει με την οριζόντια πλήθυνση  στην γη.

Μετά την παρακοή όμως και αφού δεν έδειξαν μετάνοια παρά τις προσπάθειες του Θεού,
η πνευματική αύξηση αδυνατούσε να τελεστεί , εκτός από τις μεμονωμένες περιπτώσεις των προφητών και κάποιων φιλοσόφων ίσως , αλλά και πάλι έπρεπε να έρθει ο ίδιος ο Θεός μέσω του Μονογενούς Υιού Του για να μας δείξει ακριβώς τον σωστό και θεάρεστο δρόμο.

Η ανθρωπότητα πάσχει , και πάσχει κυρίως επειδή μη αυξανόμενη προς τη θεογνωσία γίνεται θύμα και έρμαιο των καταστροφικών διαβόλων.

Αν αυξηθεί όμως είτε ατομικά είτε συλλογικά σώνεται.

Αληθής Επιστήμη

Η επιστημονική μέθοδος:
1. Θεωρία
2. Δοκιμαστική απόδειξη
3. Επαναλαμβανομένη πρακτική απόδειξη της θεωρίας
Η επιστημονική μέθοδος στην πράξη:
1. Θεωρία:
Η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλεία είναι η αληθινή πίστη και αποκάλυψη του Δημιουργού του σύμπαντος.
2. Δοκιμαστική απόδειξη:
Η ζωή και η διδασκαλεία του Χριστού
3. Επαναλαμβανομένη πρακτική απόδειξη της θεωρίας:
Οι χιλιάδες των αγίων της Ορθοδοξίας  από κάθε έθνος ,τάξη και επάγγελμα και των θεραπευμένων πέραν κάθε προσδοκίας και πιθανότητας , 

τα χιλιάδες καταγεγραμμένα υπερφυσικά γεγονότα
και αυτοί που λαμβάνουν τη Χάρη και την Επι-Κοινωνία με τον Θεό.
Ψευδοεπιστήμη

Η οικονομία δεν είναι επιστήμη.
Πρόκειται περί ψευδο-επιστήμης η οποία αγνοεί το βασικό μονοπάτι των (πραγματικών) φυσικών επιστημών 
(διατύπωση θεωρίας , δοκιμή – πείραμα - παρατήρηση , πρακτική επιβεβαίωση) για την εξήγηση των φυσικών φαινομένων και του κόσμου γύρω μας.
Τα οικονομικά στηρίζονται σε παραδοχές και συναινέσεις προκειμένου να παρέχουν ιδεολογική και ηθική νομιμοποίηση για τις όποιες (ανήθικες ή και κερδοσκοπικές) ενέργειες κυβερνήσεων, οργανισμών και τραπεζών. 

Είναι ένα πολιτικό εργαλείο πού βασίζεται τελικά στον εκβιασμό και την τρομοκρατία των συγκεντρωσάντων τον πλούτο της γης.