Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Νέα Εποχή , Αποκάλυψη και τα θηρία (1)Αποκάλυψη Ιωάννου
Κεφάλαιο 13 (ΙΓ) , Στίχος 11
.... 
Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς,
καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.
 ----------------------------------------------------------------------
Και είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην· και είχε δύο κέρατα,
που εμοιαζαν σαν κέρατα αρνίου· ωμιλούσε όμως σαν δράκων. 
....

όπως είδαμεν και στο : Νέα Εποχή  ,  Αποκάλυψη  και τα θηρία (2) , γύρω από το ποια είναι η εννοιολογία των κεφαλών του πρώτου θηρίου προχωράμε σε μια προσπάθεια 
αποκωδικοποίησης της γραφής ως προς το άλλο θηρίο:Το ότι αναιβένει εκ της γης μπορεί να σημαίνει ότι έρχεται από την γενικά γήινη
(δλδ.  τη στερημένη ουράνιας αναζήτησης ) ζωή των ανθρώπων .
Τα δύο κέρατα συμβολίζουν  δυο αντίθετους  πόλους ,
οι οποίοι δημιουργούν το κοινωνικό ρεύμα το οποίο και καταναλίσκεται 
από  το πολιτικό-κοινωνικό - θεσμικό σύστημα του ψευδο-πολιτισμού
που έχει αναπτυχθεί από την τροπική δράση του πρώτου θηρίου
δια των εφτά κεφαλών των οποίων το δάγκωμα ,
έχει επηρεάσει τους ανθρώπους σε βαθμό του να πέφτουν σε αμαρτήματα αναλόγως
του δαγκάσαντος κεφαλιού  από τα οποία δημιουργείται η αναγκαία για την δημιουργία
της ασθένειας ψυχική σύγκρουση  ,
αν θέλουμε να συνδέσουμε αυτά που λέμε με θεωρίες  που υποστηρίζουν  ότι
όλες οι ασθένειες πηγάζουν από  ψυχικά κρούσματα.

Ακολουθεί μια συσχέτιση δαγκάσαντος κεφαλιού και δημιουργηθέντως ψυχικού τραύματος :