Τι είναι το ΑΚΕ

Το ΑΚΕ είναι το υπερκίνημα για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας
από την πνευματική και υλική τυραννία
των συγκεντρωσάντων τον πλούτο της γης.

Ανέκαθεν οι τον υλικό πλούτο κατέχοντες φιλοδοξούσαν να κατέχουν περισσότερα.
Ήταν αναπόφευκτο επομένως ότι κάποια μέρα θα φιλοδοξούσαν να ελέγχουν όχι μόνο τον πλούτο τους, αλλά και τον υλικό πλούτο όλου του κόσμου.

Έχουν ήδη εγκαταστήσει μια , σχεδόν , παγκόσμια δικτατορία δια της τρομοκρατίας , και της παραπληροφόρησης επιλέγοντας τους πολιτικούς των κρατών δια του χρηματιστικού συστήματος .

Για τον σκοπό αυτό έχουν εργαστεί , από ότι δείχνουν αρκετά στοιχεία , για πολλά χρόνια, σε κοινωνικό , πολιτικό ,  χρηματιστικό – επιχειρηματικό , στρατιωτικό και πνευματικό επίπεδο.

Κατέχουν τις τράπεζες και εκβιαστικά πουλάνε τοκισμένο χρήμα στις δήθεν κυβερνήσεις με αποτέλεσμα στις μέρες μας να διοικούν το πολιτικό-στρατιωτικό-χρηματιστικό κατεστημένο.
Έχοντας ως άρχοντα τους τον προαιώνιο εχθρό του ανθρώπου τον λεγόμενο διάβολο και το σατανά 
έχουν και χρέος τους να σκανδαλίζουν και να παρακινούν την ανθρωπότητα στην αμαρτία ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να αντισταθούν στα θελήματα που  υποβάλει ο εχθρός στους λεγομένους , από τον αιώνα τούτο , πλούσιους.

Και εδώ έρχεται το ΑΚΕ για δείξει στην Ανθρωπότητα τη σωστή λογική 
για την αντιμετώπιση , την απενεργοποίηση και την εξουδετέρωση 
των προσβολών του εχθρού και των λεγομένων , πλούσιων , του αιώνα τούτου ,  θυμάτων του.

Το ΑΚΕ θέλει να δείξει πια είναι η στρατηγική που μπορεί να ασκηθεί ατομικά ή συλλογικά  
στον δεδομένο πνευματικό πόλεμο κατά του διαβόλου ως πνεύμα 
και των θυμάτων του , ανθρώπων , 
ώστε να εξουδετερωθεί η επήρεια , η δράση και οι υλικές ενέργειες του εχθρού 
με απώτερο σκοπό  την ετοιμότητα του ατόμου , ει δυνατόν , και του συνόλου για τη Βασιλεία του Θεού.

Η λύση-νίκη στο πρόβλημα που προκύπτει  από τον πνευματικό και υλικό πόλεμο  
είναι απλή αλλά εντούτοις  δύσκολη.

Αρκεί να καταλάβει κάποιος ότι η ανθρωπότητα έφτασε σε αυτή την κατάσταση 
λόγω της αποξένωσης της από τον Δημιουργό οπότε και η επιστροφή προς τον Δημιουργό 
είναι ο δρόμος που παρέχει τα όπλα αλλά και την εκάστοτε χρειαζούμενη στρατηγική

Πως επιστρέφει όμως κάποιος προς τον Δημιουργό ώστε 
να τειχιστεί με την παντοδυναμία του Θεού και να μην τον πιάνουν τα βέλη του εχθρού 
ενίοτε δε και να τα αποφεύγει και άλλες φορές να χτυπάει τον εχθρό πριν ενεργήσει ;

Αρκεί πάλι να δει κάποιος πως λειτουργεί ο εχθρός ώστε να παγιδέψει τον άνθρωπο 
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πονηρός προσεγγίζει τον άνθρωπο ως πνεύμα , διανοητικά , μιλάει με τις σκέψεις και μεταδίδει στον άνθρωπο τη λογική του ή αλλιώς λογισμούς.

Το ποιος είναι ο πονηρός λογισμός , ποιος όχι  και ποια η ειδοποιός διαφορά φαίνεται αν , με ταπεινό φρόνημα και με εκκλησιαστικό πνεύμα , συγκρίνουμε το λογισμό – σκέψη  με τη Βασική Εντολή του Χριστού , κι αν δεν φαίνεται καθαρά η ειδοποιός διαφορά ,
με τις προηγούμενες Δέκα Εντολές , τις οποίες ο Χριστός συμπλήρωσε και τελώντας τες τις συνόψισε σε Μία.

Αν ο άνθρωπος κάνει το λάθος και επεξεργαστεί τον λογισμό αντί να τον απορρίψει εξ’ αρχής
, νομίζοντας ίσως ότι είναι και δική του σκέψη , 
τότε βάζει την ψυχοσωματική του οντότητα σε λάθος πρόγραμμα από εκείνο που έφτιαξε ο Θεός για τον άνθρωπο. 
Έτσι ο άνθρωπος γίνεται δούλος του πονηρού και χάνει το στόχο του αμαρτάνοντας κατ’ έξην
και δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε στον πονηρό και τις σκέψεις – λογισμούς που του μεταδίδει
ούτε στις ορέξεις που έχει επιτρέψει ο Θεός στον πονηρό να ανοίγει στους , λεγομένους , 
πλούσιους του αιώνα τούτου , αν δεν αλλάξει τρόπο σκέψης , αν δεν μετανοήσει , ώστε να επανατεθεί η ψυχοσωματική του οντότητα στην σωστή λειτουργία.  

 Αν ο άνθρωπος απορρίψει τον λογισμό χωρίς να τον επεξεργαστεί βρίσκεται στη σφαίρα διανοίας του Θεού 
έχει κάνει το πρώτο βήμα που θέτει τη βάση για πνευματική αύξηση οπότε και τείχιση από την παντοδυναμία του Θεού. 
Λειτουργώντας και το  ψυχοτρονικό όπλο του ΑΚΕ μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται αλλά και να γίνει μέλος και να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά των επηρειών των δράσεων και των υλικών ενεργειών του εχθρού.

Ο δρόμος της ατομικής πνευματικής αύξησης δια των μυστηρίων της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης ήταν 
και είναι ως και εκ Θεού δοσμένος , πάντα ανοιχτός
Το ΑΚΕ προτείνει την 
με δεδομένη εκ των μυστηρίων και βασισμένη στην αρχική λογική απόρριψη του εχθρού
συλλογική αύξηση και επιθετική διανοητική δράση κατά του εχθρού με Ψυχοτρονικά Όπλα τα οποία δια της παντοδυναμίας του Θεού θα επιφέρουν καταστροφή στις βάσεις των υλικών και πνευματικών δράσεων του εχθρού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου